بیماران دیابتی بعد از دیدن این ویدیو ،دیگر مجوز قطع عضو خود را نمیدهند !!! - شبکه‌ما

سرگذشت واقعی مرد دیابتی که پزشکان دستور قطع پای او را داده بودند ، که با روشی که در ویدیو میبینید کاملا درمان شد 

بیماران دیابتی بعد از دیدن این ویدیو ،دیگر مجوز قطع عضو خود را نمیدهند !!!

توضیحات:

سرگذشت واقعی مرد دیابتی که پزشکان دستور قطع پای او را داده بودند ، که با روشی که در ویدیو میبینید کاملا درمان شد