واکنش مردم به عرب که در کیفش بمب هست !!! - شبکه‌ما

طرف خودشو به شکل عرب در آورده ی کیف بمبی داره که....

واکنش مردم به عرب که در کیفش بمب هست !!!

دسته بندی ها:
توضیحات:

طرف خودشو به شکل عرب در آورده ی کیف بمبی داره که....