پمپ بادی - شبکه‌ما

آزمایش هایی هستندكه در عین سادگی برای بچه ها جالب است و برای رسیدن به یك نتیجه علمی و آموزش آن لزومی ندارد كه از...

پمپ بادی

توضیحات:

آزمایش هایی هستندكه در عین سادگی برای بچه ها جالب است و برای رسیدن به یك نتیجه علمی و آموزش آن لزومی ندارد كه از وسایل پیچیده استفاده كرد هرچه وسایل آزمایش ساده تر باشد نتیجه آن بهتردرك خواهد شد. 

مارادنبال کنید 

https://telegram.me/shabakema_elmology
ارائه جدیدترین و بهترین کلیپ های آموزشی و سرگرمی و مهیج

برچسب ها: