۱۰ تا گرانترین میوه های دنیا (قیمت در توضیحات) - شبکه‌ما

شماره 10. هندوانه Densuke. حدود 6100 دلار .شماره 9. آناناس از باغ Lost Gardens of Heligan. ارزش1600 دلار.شماره 8.هندوانه Yubari King. یک جفت23000 دلار.شماره 7.

۱۰ تا گرانترین میوه های دنیا (قیمت در توضیحات)

توضیحات:

شماره 10. هندوانه Densuke. حدود 6100 دلار .شماره 9. آناناس از باغ Lost Gardens of Heligan. ارزش1600 دلار.شماره 8.هندوانه Yubari King. یک جفت23000 دلار.شماره 7.انبه Taiyo-no-Tamago. حدود 3000 دلار. شماره 6. انگور Ruby Roma. بیش از 4 هزار دلار برای یک خوشه.شماره 5. هندوانه مکعبی. بیش از 800 دلار. شماره 4. 80 دلار .شماره 3. سیب 21 دلار.شماره 2. توت فرنگی حدود 85 دلار.شماره 1. 9 دلار