انفجار وحشتناک مخزن ۲۰هزار کیلویی گاز مایع!!! - شبکه‌ما

انفجار مخزن ۲۰هزار کیلویی گاز مایع در مرکز آموزش علمی- کاربردی گلدشت کلاردشت در سال ۹۲

انفجار وحشتناک مخزن ۲۰هزار کیلویی گاز مایع!!!

دسته بندی ها:
توضیحات:

انفجار مخزن ۲۰هزار کیلویی گاز مایع در مرکز آموزش علمی- کاربردی گلدشت کلاردشت در سال ۹۲