خوش شانس ترین زن اسکی باز که هنوز زنده مونده - شبکه‌ما

این خانوم رفته اسکی از خودش فیلم گرفته هدفون هم زده بوده با خودشم آواز می خونده،وقتی پایین کوه فیلمو میبینه از ترس شوکه می...

خوش شانس ترین زن اسکی باز که هنوز زنده مونده

توضیحات:

این خانوم رفته اسکی از خودش فیلم گرفته هدفون هم زده بوده با خودشم آواز می خونده،وقتی پایین کوه فیلمو میبینه از ترس شوکه می شه/عنوان خوش شانس ترین اسکی بازو بهش می دن که هنوز زنده مونده