سفر دور دنیا با بالن توسط کشیش 64 ساله ی روس - شبکه‌ما

فدور کنیوخوف روز سه شنبه 12 جولای، با قصد شکستن رکورد سفر دور دنیا با بالن هوای گرم در یک سفر پیوسته با با بدرقه...

سفر دور دنیا با بالن توسط کشیش 64 ساله ی روس

توضیحات:

فدور کنیوخوف روز سه شنبه 12 جولای، با قصد شکستن رکورد سفر دور دنیا با بالن هوای گرم در یک سفر پیوسته با با بدرقه ی همسر و فرزندانش از زمین برخواست. این کشیش محل شروع سفر خود را نورتهام در غرب استرالیا برگزید چرا که رکورد دار این سفر، استیو فاسِت این محل را برای شروع سفر خود انتخاب کرده بود. درخور توجه است که سفر فاسِت سیزده و نیم روز به طول انجامید.