گروه موسیقی چکامه اواز کوردی - شبکه‌ما

گروه چکامه دو اواز «سوزله»و«سنجانو سنجانه»را می خوانند.

گروه موسیقی چکامه اواز کوردی

دسته بندی ها:
توضیحات:
گروه چکامه دو اواز «سوزله»و«سنجانو سنجانه»را می خوانند.