بزرگترین آتیش‌بازی جهان - شبکه‌ما

رکورد گینس : بزرگترین آتیش‌بازی جهان

بزرگترین آتیش‌بازی جهان

توضیحات:

رکورد گینس : بزرگترین آتیش‌بازی جهان