شکستن سریع ترین دریفت جهان - شبکه‌ما

شکستن سریع ترین دریفت جهان با سرعت سیصد و پنج کیلومتر در ساعت توسط نیسان جی تی آر نیسمو   

شکستن سریع ترین دریفت جهان

توضیحات:

شکستن سریع ترین دریفت جهان با سرعت سیصد و پنج کیلومتر در ساعت توسط نیسان جی تی آر نیسمو