مغلطه سفید و سیاه - شبکه‌ما

چطور با مغلطه ی سفید و سیاه یا همون دوگانگی کاذب برخورد کنیم و آن را بشناسیم؟

مغلطه سفید و سیاه

دسته بندی ها:
توضیحات:
چطور با مغلطه ی سفید و سیاه یا همون دوگانگی کاذب برخورد کنیم و آن را بشناسیم؟