نتایج کشتی - شبکه‌ما

نتایج کشتی  لیگ جهانی درانتخاب سرمربی کشتی های آزاد و فرنگی برای کشتی گیران  تاثیر گذار بوده است.

نتایج کشتی

دسته بندی ها:
توضیحات:

نتایج کشتی  لیگ جهانی درانتخاب سرمربی کشتی های آزاد و فرنگی برای کشتی گیران  تاثیر گذار بوده است.

مدیر تیم های ملی کشتی آزاد  علی رضا رضایی  طی خبری اعلام کرده بود که کمیل قاسمی و پرویز هادی به خاطر کسب ضعیف  نتایج کشتی در مسابقات خارجی  وزن های 65 و 125 برگزاری مسابقه انتخابی سه از دو بین این دو نفر برگزار شود.مطمئناّ این تصمی برای گرفتن بهترین نتایج کشتی در المپیک می باشد.

,ویدئوهای مرتبط:

سایت فدراسیون کشتی

سایت کشتی

فدراسیون کشتی

کشتی آزاد

اخبار کشتی

نتایج کشتی

کشتی فرنگی

کشتی ایران

نتایج زنده کشتی

کشتی آزاد  المپیک 2016

کشتی

فیلم کشتی