یک وهابی: کعبه نماد شرک باید تخریب شود!!!!!!! - شبکه‌ما

یک عضو کمیتۀ امر به معروف عربستان، در اظهارتی که عمق انحراف و خطر افکار وهابیت را نشان می دهد، از تخریب کعبه سخن گفت.

یک وهابی: کعبه نماد شرک باید تخریب شود!!!!!!!

دسته بندی ها:
توضیحات:

یک عضو کمیتۀ امر به معروف عربستان، در اظهارتی که عمق انحراف و خطر افکار وهابیت را نشان می دهد، از تخریب کعبه سخن گفت.

در حالی که پس از حملۀ تروریستی به مدینۀ منوره برخی تحلیل ها از احتمال برنامه ریزی داعش برای تخریب مزار پیامبر خبر می دهند، ویدئوی منتشر شده از یک عضو کمیتۀ امر به معروف سعودی که مصرانه کعبه را "نماد شرک" می داند و از "تخریب آن" سخن می گوید، نشان می دهد که تحلیل های یادشده هرگز دور از ذهن نیست، به ویژه اینکه بسیاری از مفتیان وهابی به صراحت از ضرورت نابود کردن مزار پیامبر سخن گفته اند.