کشته شدن گرگ توسط سگ گله نیرومند! - شبکه‌ما

گرگ گرسنه شبانه به گله گوسفندان حمله ور شده و پس از کشتن چند گوسفند با سگ چوپان درگیری شدید پیدا می کند که سرانجام...

کشته شدن گرگ توسط سگ گله نیرومند!

دسته بندی ها:
توضیحات:

گرگ گرسنه شبانه به گله گوسفندان حمله ور شده و پس از کشتن چند گوسفند با سگ چوپان درگیری شدید پیدا می کند که سرانجام پس از کشمکش فراوان توسط سگ های چوپان از پای در می آید!