این دختر ناز تو رو یاد چی میندازه . . . - شبکه‌ما

سلام، پا برهنه راه رفتن این دختر ناز تا کرب و بلای حُسین(ع) . . .

این دختر ناز تو رو یاد چی میندازه . . .

دسته بندی ها:
توضیحات:

سلام، پا برهنه راه رفتن این دختر ناز تا کرب و بلای حُسین(ع) . . . دلم با حرم امن حُسین آرام میشود / چقدر نبض دلم پیش تو آرام میزند. لـــــبــــیــــــک یــــا حُــــســــیــــن