کودتای ترکیه - شبکه‌ما

کودتای ترکیه صبح شنبه با مقاومت مردم با شکست مواجه شد.

کودتای ترکیه

دسته بندی ها:
توضیحات:

کودتای ترکیه صبح شنبه با مقاومت مردم با شکست مواجه شد.نیروهای ارتش توانستند برای ساعاتی کنترل تلویزیون دولتی TRT و فرودگاه آتاتورک استانبول را به دست بگیرند؛ اما مردم با حضور در خیابان‌ها، مجدداً این ساختمان‌ها را از دست عوامل کودتای ترکیه آزاد کردند.در خبرها از نام فتح الله گولن،  مردی که زمانی به عنوان پدر معنوی حزب عدالت و توسعه شناخته می‌شد. به عنوان پشت پرده کودتای ترکیه نام برده می‌شود.

ویدیوهای مرتبط :

کودتا در ترکیه

کودتا ترکیه

کودتای ترکیه