محمدرضا شجریان آواز بسیار قوی و اوج بالا در گوشه دیلمان - شبکه‌ما

محمدرضا شجریان آواز بسیار قوی و اوج بالا در گوشه دیلمان دیلمان گوشه ای از دستگاه دشتی است که استاد محمدرضا شجریان به زیبایی اجرا نموده...

محمدرضا شجریان آواز بسیار قوی و اوج بالا در گوشه دیلمان

دسته بندی ها:
توضیحات:

محمدرضا شجریان آواز بسیار قوی و اوج بالا در گوشه دیلمان

دیلمان گوشه ای از دستگاه دشتی است که استاد محمدرضا شجریان به زیبایی اجرا نموده اند.


 • رحیم
  رحیم |

  با این اجرا. موی بر ت خدا هم. سیخ میشود جانم بفدای استاد

 • الله اکبر......نه خدا توانمش خواند...نه بشر توانمش گفت. آخه مگه میشه؟
  الله اکبر......نه خدا توانمش خواند...نه بشر توانمش گفت. آخه مگه میشه؟ |

  درد و بلایت بجانم استاد