نوشیدن ادرار شتر توسط سعودی ها - شبکه‌ما

وهابی های سعودی ادرار شتر را دارویی شفا بخش میدانند

نوشیدن ادرار شتر توسط سعودی ها

دسته بندی ها:
توضیحات:

وهابی های سعودی ادرار شتر را دارویی شفا بخش میدانند