تزریق کود به ریشه درختان - شبکه‌ما

تزریق مستقیم مواد مغذی به ریشه درختان. قابل استفاده در تمامی درختان. افزایش راندمان.

تزریق کود به ریشه درختان

توضیحات:

تزریق مستقیم مواد مغذی به ریشه درختان.

قابل استفاده در تمامی درختان.

افزایش راندمان.