تلافی به سبک عبدالرشید سعداله یف - شبکه‌ما

تلافی به سبک عبدالرشید سعداله یف با اجرای یک دست و یک پا/ عبدالرشید سعداله یف کشتی گیر آزادکار روس قرمان ۸۶ کیلوی جهان و...

تلافی به سبک عبدالرشید سعداله یف

دسته بندی ها:
توضیحات:
تلافی به سبک عبدالرشید سعداله یف با اجرای یک دست و یک پا/ عبدالرشید سعداله یف کشتی گیر آزادکار روس قرمان ۸۶ کیلوی جهان و نماینده روسیه در المپیک ریو برزیل ۲۰۱۶