کشتی برادران اسماعیل پور زیر نظر پدر و رضا یزدانی - شبکه‌ما

کشتی گرفتن برادران اسماعیل پور، علی و مسعود، زیر نظر پدرشان حاج محمود اسماعیل پور و رضا یزدانی در باشگاه فردوس جویبار

کشتی برادران اسماعیل پور زیر نظر پدر و رضا یزدانی

دسته بندی ها:
توضیحات:
کشتی گرفتن برادران اسماعیل پور، علی و مسعود، زیر نظر پدرشان حاج محمود اسماعیل پور و رضا یزدانی در باشگاه فردوس جویبار