قر کمر - شبکه‌ما

هر کس هر موجودی قر کمر خودش را دارد.

قر کمر

دسته بندی ها:
توضیحات:
هر کس هر موجودی قر کمر خودش را دارد.
برچسب ها: