از دیوار راست بالا رفتن - شبکه‌ما

این مرد صخره نورد با روش بسیار عجیب از این دیوار راست بالا می رود.

از دیوار راست بالا رفتن

دسته بندی ها:
توضیحات:
این مرد صخره نورد با روش بسیار عجیب از این دیوار راست بالا می رود.