ترساندن مردم تا سر حد سکته قلبی - شبکه‌ما

این اقا که روی زمین خودش رو می کشد قبلا در ارتش بوده است وپاش رفت روی میم و هر دوپا و یک دستش را...

ترساندن مردم تا سر حد سکته قلبی

دسته بندی ها:
توضیحات:
این اقا که روی زمین خودش رو می کشد قبلا در ارتش بوده است وپاش رفت روی میم و هر دوپا و یک دستش را از دست داده است وحالا دارد از این موقعیت استفاده می کند.