ترانه ي احساسي "در كنار او" با صداي : مهرداد رئيسي و يگانه رمضاني - شبکه‌ما

ترانه ي احساسي "در كنار او" با صداي : مهرداد رئيسي و يگانه رمضاني ويژه انيميشن "گيسو كمند"  

ترانه ي احساسي "در كنار او" با صداي : مهرداد رئيسي و يگانه رمضاني

توضیحات:

ترانه ي احساسي "در كنار او" با صداي : مهرداد رئيسي و يگانه رمضاني

ويژه انيميشن "گيسو كمند"