اهدا جایزه بهترین چهره تلوزیونی به مهران مدیری برای اجرای دورهمی - شبکه‌ما

شانزدهمین دوره جشن حافظ/ اهدا جایزه بهترین چهره تلوزیونی به مهران مدیری برای اجرای دورهمی 

اهدا جایزه بهترین چهره تلوزیونی به مهران مدیری برای اجرای دورهمی

توضیحات:

شانزدهمین دوره جشن حافظ/ اهدا جایزه بهترین چهره تلوزیونی به مهران مدیری برای اجرای دورهمی