اهدا جایزه بهترین بازیگر مرد درام به علی نصیریان برای بازی در سریال شهرزاد - شبکه‌ما

اهدا جایزه بهترین بازیگر مرد درام به علی نصیریان برای بازی در سریال شهرزاد

اهدا جایزه بهترین بازیگر مرد درام به علی نصیریان برای بازی در سریال شهرزاد

توضیحات:

اهدا جایزه بهترین بازیگر مرد درام به علی نصیریان برای بازی در سریال شهرزاد