لحظه اي كه ارشا اقدسي جايزه جمشيد هاشم پور را از آسمان آورد - شبکه‌ما

شانزدهمین دوره جشن حافظ/ لحظه اي كه ارشا اقدسي جايزه جمشيد هاشم پور را از آسمان آورد

لحظه اي كه ارشا اقدسي جايزه جمشيد هاشم پور را از آسمان آورد

توضیحات:

شانزدهمین دوره جشن حافظ/ لحظه اي كه ارشا اقدسي جايزه جمشيد هاشم پور را از آسمان آورد