هدا جايزه بهترين موسيقى متن به "كريستف رضاعى براى " - شبکه‌ما

شانزدهمین دوره جشن حافظ/ اهدا جايزه بهترين موسيقى متن به "كريستف رضاعى براى "در دنياى تو ساعت چند است

هدا جايزه بهترين موسيقى متن به "كريستف رضاعى براى "

توضیحات:

شانزدهمین دوره جشن حافظ/ اهدا جايزه بهترين موسيقى متن
به "كريستف رضاعى براى "در دنياى تو ساعت چند است