رقصیدن رسول اف کشتی گیر آذربایجانی پس از پیروزی - شبکه‌ما

رسول اف کشتی گیر آذربایجانی چون که در مراسم عروسی پسر عمویش شرکت نکرد (به خاطر مسابقات جهانی)، عموش ازش دلخور میشه، اونم به عموش...

رقصیدن رسول اف کشتی گیر آذربایجانی پس از پیروزی

دسته بندی ها:
توضیحات:
رسول اف کشتی گیر آذربایجانی چون که در مراسم عروسی پسر عمویش شرکت نکرد (به خاطر مسابقات جهانی)، عموش ازش دلخور میشه، اونم به عموش قول میده پس از هر پیروزی با رقصیدن جبران کنه !!!