روشن کردن ساعت با سیب زمینی - شبکه‌ما

روشن کردن ساعت با استفاده از سیب زمینی،هرعدد سب زمینی به دلیل اسید موجود به طور متوسط 1/5ولت برق تولید میکند

روشن کردن ساعت با سیب زمینی

دسته بندی ها:
توضیحات:
روشن کردن ساعت با استفاده از سیب زمینی،هرعدد سب زمینی به دلیل اسید موجود به طور متوسط 1/5ولت برق تولید میکند