صفحه کلید پوشیدنی - شبکه‌ما

یک شرکت آمریکای صفحه کلید هوشمندی ساخته که بادست کردن اون میتونید در هر سطح صافی تایپ کنید،بامتصل شدن به بلوتوث امکان استفاده به کاربر...

صفحه کلید پوشیدنی

دسته بندی ها:
توضیحات:
یک شرکت آمریکای صفحه کلید هوشمندی ساخته که بادست کردن اون میتونید در هر سطح صافی تایپ کنید،بامتصل شدن به بلوتوث امکان استفاده به کاربر رامی دهد