اتش سوزی پتروشیمی استان کرمانشاه - شبکه‌ما

انفجار واتش سوزی درپتروشبمی کرمانشاه

اتش سوزی پتروشیمی استان کرمانشاه

توضیحات:
انفجار واتش سوزی درپتروشبمی کرمانشاه