آموزش فروش و بازاریابی - شبکه‌ما

در این ویدیو آقای دکتر معظمی آموزش فروش و بازاریابی میکنند واین برای فروش و بازاریابی فوق العاده هست و مطمئنم هر کس ببیند فروش...

آموزش فروش و بازاریابی

توضیحات:
در این ویدیو آقای دکتر معظمی آموزش فروش و بازاریابی میکنند واین برای فروش و بازاریابی فوق العاده هست و مطمئنم هر کس ببیند فروش و بازاریابی خوبی انجام میدهد