مردم برره برای شرکت در تئاتر_بازیگر نقش اول+فیلم - از علی امینی - شبکه‌ما

کیانوش قصد دارد برای مردم برره تئاتری را رهبری کند اما از آنجایی که هیچکدام از آنها استعداد این هنر را ندارند می خواهند به...

مردم برره برای شرکت در تئاتر_بازیگر نقش اول+فیلم - از علی امینی

توضیحات:

کیانوش قصد دارد برای مردم برره تئاتری را رهبری کند اما از آنجایی که هیچکدام از آنها استعداد این هنر را ندارند می خواهند به زور متوسل شوند...