وسوسه دل - شبکه‌ما

وقتی شکم گرسنه باشه و حوصه بادوم زمینی هم بکنه دیگه نمیشه از خیلش بگذری  

وسوسه دل

دسته بندی ها:
توضیحات:

وقتی شکم گرسنه باشه و حوصه بادوم زمینی هم بکنه
دیگه نمیشه از خیلش بگذری
 

برچسب ها: