تا به حال دیدین جنازه انتحاری بزنه؟! - شبکه‌ما

هنگام تشیع یکی از جنازه های ارتش آزاد سوریه یادشون میره مرده کمربند انتحاری بسته بوده

تا به حال دیدین جنازه انتحاری بزنه؟!

دسته بندی ها:
توضیحات:

هنگام تشیع یکی از جنازه های ارتش آزاد سوریه یادشون میره مرده کمربند انتحاری بسته بوده