اولین دیدار مادر نابینا از فرزندش - شبکه‌ما

عکس العمل مادری نابینا که برای اولین بار با استفاده از یک عینک مخصوص فرزندش را میبیند .

اولین دیدار مادر نابینا از فرزندش

دسته بندی ها:
توضیحات:
عکس العمل مادری نابینا که برای اولین بار با استفاده از یک عینک مخصوص فرزندش را میبیند .