اختراعات مسلمانان ( جراحی و سزارین ) معجزه قرآن کریم - شبکه‌ما

مسلمانان پیشگامان علم ( جراحی و سزارین و امکان بخیه با روده گربه و همچنین یک کتاب 1500 صفحه ای پزشکی که 500 در اروپا...

اختراعات مسلمانان ( جراحی و سزارین ) معجزه قرآن کریم

توضیحات:
مسلمانان پیشگامان علم ( جراحی و سزارین و امکان بخیه با روده گربه و همچنین یک کتاب 1500 صفحه ای پزشکی که 500 در اروپا مورد استفاده قرار گرفته از دستاوردهای الزهراوی بوده است ) گوشه ای از اختراعات و اکتشافات مسلمانان