شهاب حسینی"کن2016" - شبکه‌ما

شهاب حسینی_ افتخارسرزمین ایران_ تبریک بابت این جایزه و استقبال بی نظیر مردم ایران از تو بزرگوار شهاب حسینی عزیز از اینکه جایزه ات را تقدیم همه مردم _ایران_ کردی_سپاسگزاریم شهاب حسینی_ امیدوارم در فیلم...

شهاب حسینی"کن2016"

دسته بندی ها:
توضیحات:

شهاب حسینی افتخارسرزمین ایران
تبریک بابت این جایزه و استقبال بی نظیر مردم ایران
از تو بزرگوار شهاب حسینی عزیز از اینکه جایزه ات را تقدیم همه مردم ایران
کردیسپاسگزاریم
شهاب حسینی
 امیدوارم در فیلم های بعدیت نیز بدرخشی