فرش قرمز "فیلم فروشنده" - شبکه‌ما

ورود عوامل فیلم "فروشنده"به فرش قرمز فستیوال فیلم کن 2016 اصغرفرهادی_شهاب حسینی_ترانه علیدوستی و...

فرش قرمز "فیلم فروشنده"

دسته بندی ها:
توضیحات:

ورود عوامل فیلم "فروشنده"به فرش قرمز
فستیوال فیلم کن 2016
اصغرفرهادی_شهاب حسینی_ترانه علیدوستی و...