اشک یتیم - شبکه‌ما

مراقب دل کودکای فقیر باشیم ...شاید خیلی  راحت از کنارشون بگذریم ولی متوجه این نباشیم که خیلی ها سرگشنه به بالین میزارن ...

اشک یتیم

دسته بندی ها:
توضیحات:

مراقب دل کودکای فقیر باشیم ...شاید خیلی  راحت از کنارشون بگذریم
ولی متوجه این نباشیم که خیلی ها سرگشنه به بالین میزارن ...شاید تکه ایی نان برای اونا کافیه
تا شکم گرسنشونو سیر کنه ...مراقب باشیم چشم هایی که نظارگر این حسرتهاست و
باید اونهایی نیزمتاسف باشند که حقوق های غیر متعارف چند صد میلیونی میگیرن
اما بچه هایی هستند که بااشک یتیمیشون و بی کسیشون سر به بالین میزارن

برچسب ها: