خوردن در انگلیسی - شبکه‌ما

خوردن در انگلیسی شامل اصطلاحات و عباراتی است که شاید با آنها آشنا نباشید.

خوردن در انگلیسی

دسته بندی ها:
توضیحات:

خوردن در انگلیسی شامل اصطلاحات و عباراتی است که شاید با آنها آشنا نباشید. لغت های زیادی برای خوردن غذا در کشورهای انگلیسی زبان وجود دارد. بیشتر این اصطلاحات مبنی بر مقدار غذایی است که هر کس می خورد و ممکن است فعل یا اسم باشند. برای آشنایی بیشتر با این مسئله ویدئو را ببینید.

مطالب مشابه:

پول در انگلیسی

یادگیری انگلیسی با شعر

یادگیری انگلیسی با کتاب

فعل های چند کلمه ای انگلیسی