فعل های متعدی انگلیسی - شبکه‌ما

فعل های متعدی انگلیسی، فعل هایی هستند که برای کامل شدن معنی خود به مفعولی مستقیم نیاز دارند.

فعل های متعدی انگلیسی

دسته بندی ها:
توضیحات:

فعل های متعدی انگلیسی، فعل هایی هستند که برای کامل شدن معنی خود به مفعولی مستقیم نیاز دارند. فعل های متعدی انگلیسی به سادگی قابل تشخیصند. با سوالاتی که شامل what یا whom باشند به راحتی می توانید بفهمید که آیا فعلی متعدی هست یا نه. در این ویدئو تمرکز ما بر استفاده از to همراه با برخی از این افعال است. 

مطالب مشابه:

مصدرها در انگلیسی

ضمیر اشاره در انگلیسی

نقل قول در انگلیسی

جمله شرطی نوع اول