روش های مکث در انگلیسی - شبکه‌ما

روش های مکث در انگلیسی برای نوآموزان مبتدی این زبان بسیار کاربردی هستند.

روش های مکث در انگلیسی

دسته بندی ها:
توضیحات:

روش های مکث در انگلیسی برای نوآموزان مبتدی این زبان بسیار کاربردی هستند. زمانی که سوال ناآشنایی مطرح می شود، می توانید با استفاده از این روش ها زمان طولانی پاسخگوییتان را توجیه کنید. علاوه بر آن یادگیری این روش ها بسیار آسان است و باعث می شود شما بیشتر شبیه به یک انگلیسی زبان بومی صحبت کنید.

مطالب مشابه:

اصطلاحات توضیحی در انگلیسی

معرفی کردن در انگلیسی

فعل های امری در انگلیسی

انگلیسی حرف زدن