لغات ربط در انگلیسی - شبکه‌ما

لغات ربط در انگلیسی شامل لغاتی هستند که ارتباط میان دو جمله یا دو ایده را نشان می دهند.

لغات ربط در انگلیسی

دسته بندی ها:
توضیحات:

لغات ربط در انگلیسی شامل لغاتی هستند که ارتباط میان دو جمله یا دو ایده را نشان می دهند. این ارتباط می تواند انواع مختلفی داشته باشد. در این ویدئو به ارتباطی از نوع نتیجه و پیامد می پردازیم و کلماتی که در این موارد به عنوان لغات ربط به کار می روند را بررسی می کنیم.

مطالب مشابه:

جمله واره های اسمی انگلیسی

مهارت های رایتینگ انگلیسی

نوشتن اعداد در انگلیسی

گذشته ی ساده در انگلیسی