صفت های انگلیسی شکسپیر - شبکه‌ما

صفت های انگلیسی کلماتی هستند که به توصیف کلمات پس از خودشان می پردازند و تصویر واضح تری از اشیا، انسانها و ...

صفت های انگلیسی شکسپیر

دسته بندی ها:
توضیحات:

صفت های انگلیسی کلماتی هستند که به توصیف کلمات پس از خودشان می پردازند و تصویر واضح تری از اشیا، انسانها و ... به ما می دهند. اما صفت ها چگونه ساخته می شوند؟ چه کسی این کلمات را ابداع می کند و چگونه؟ با دیدن این ویدئو به نقش نویسنده مهم انگلیسی ویلیام شکسپیر در توسعه صفت های انگلیسی پی ببرید.

مطالب مشابه:

روش های مکث انگلیسی

اقتصاد در انگلیسی

یادگیری انگلیسی با فیلم

اصطلاحات جنایی