زمان آینده استمراری در انگلیسی - شبکه‌ما

زمان آینده استمراری در انگلیسی می تواند برای بسیاری از زبان آموزان گیج کننده و سخت باشد.

زمان آینده استمراری در انگلیسی

دسته بندی ها:
توضیحات:

زمان آینده استمراری در انگلیسی می تواند برای بسیاری از زبان آموزان گیج کننده و سخت باشد. دلیل این مسئله هم ساختار پیچیده این زمان و هم ایده ی کلی آن است. این که چه موقعی می توان از این زمان گرامری استفاده کرد یکی از سوالات همه انگلیسی آموزان است. اگر شما هم در مورد این زبان دارای مشکلاتی هستید، دیدن این ویدئو را از دست ندهید. 

مطالب مشابه:

فعل های متعدی در انگلیسی

اسم جمع در انگلیسی

جمله شرطی نوع سوم

جملات پرسشی در انگلیسی