افراد در انگلیسی - شبکه‌ما

چطور باید راجع به افراد در انگلیسی حرف بزنیم؟ وقتی در مورد جامعه یا گروهی کلی صحبت می کنیم از چه اصطلاحاتی باید استفاده کنیم؟...

افراد در انگلیسی

دسته بندی ها:
توضیحات:

چطور باید راجع به افراد در انگلیسی حرف بزنیم؟ وقتی در مورد جامعه یا گروهی کلی صحبت می کنیم از چه اصطلاحاتی باید استفاده کنیم؟ گرامر درست در این مواقع چیست و چه مسائلی را باید در نظر بگیریم؟ با دیدن این ویدئو پاسخ به همه این سوالات را دریافت کنید. 

مطالب مشابه:

روش های مکث در انگلیسی

گفتار واضح در انگلیسی

فعل کمکی WILL

نتیجه گیری در انگلیسی