زیباترین گل کل تاریخ فوتبال - شبکه‌ما

زیبا ترین گل تاریخ جهان  تماشاکنید در پایان وندل لیرا موفق شد این جایزه را بدست آورد.

زیباترین گل کل تاریخ فوتبال

توضیحات:

زیبا ترین گل تاریخ جهان  تماشاکنید

در پایان وندل لیرا موفق شد این جایزه را بدست آورد. ناکاتای ژاپنی این جایزه را به این بازیکن برزیلی اهدا کرد.